ده‌ها راه برای گذراندن روزهای خوب با خانواده

«وقت نداریم... پول نداریم... ماشین نداریم... یه روز تعطیل بمونیم خونه... و در یک کلمه حال نداریم!» این‌ها بهانه‌هایی هستند که معمولاً افرادی که بلد نیستند اوقات فراغت خود را خوب و خوش بگذرانند، تحویل خانواده و اطرافیانشان می‌دهند. فقط کمی خلاقیت و استفاده بهینه از امکانات لازم است تا بفهمیم این‌ها واقعاً بهانه‌اند. بله، برای رفتن به سفرهای آنچنانی و هتل‌های این چنانی و تفریحات پرهزینه، امکانات و جیب خیلی از ماها جوابگو نیست، گفته می‌شود تفریح، اتفاقی است که باعث نزدیک‌تر شدن افراد به هم می‌شود. از غم‌ها می‌کاهد و شادی روانی ایجاد می‌کند. آدم‌ها را از نظر عاطفی بهم نزدیک کرده و نیروی آن‌ها را افزایش می‌دهد. در بسیاری مواقع عامل بازدارنده از انواع بیماری‌های روحی و جسمی است. آدم‌ها را امیدوارتر کرده و از افسردگی می‌رهاند. در اسلام این موضوع اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، تا جایی که باعث سعادت و خوشبختی آدم‌ها می‌شود. مولا علی (علیه‌السلام) می‌فرمایند: «مواقع تفریح و شادمانی فرصت است، افراد عاقل فرصت‌ها را مغتنم می شمارند و از آن‌ها به نفع خوشبختی و سعادت خویش استفاده می‌کنند.»

  1. 1
  1. 1