مارماریس | جاذبه گردشگری | پارک ملی مارماریس از جاذبه های ترکیه

پارک ملی در 6 کیلومتری مارماریس قرار دارد. منطقه ای در سمت شمال غربی مارماریس که از بهترین دیدنیهای ترکیه و جاذبه های گردشگری مارماریس است. جنگل شامل گونه هایی از درختان است که در معرض خطر هستند. خوشه کاج، بلوط و چنار و گونه های مدیترانه ای مانند سنجد، سماق، درخت ملخ، خرزهره، و درختان سرخ مایل به قرمز وجود دارد. بسیاری از بزهای وحشی وجود دارد که در معرض خطر انقضا قرار دارند. همچنین خرس، روباه، سنجاب و راسو هم در این پارک وجود دارد. سواحل دست نخورده در اطراف این پارک ارزش دیدن را دارند. این پارک یکی دیگر از جاذبه های ترکیه و دیدنیهای مارماریس ترکیه به شمار میرود.مارماریس | جاذبه گردشگری | پارک ملی مارماریس از جاذبه های ترکیه مارماریس | جاذبه گردشگری | پارک ملی مارماریس از جاذبه های ترکیه مارماریس | جاذبه گردشگری | پارک ملی مارماریس از جاذبه های ترکیه

دیگر مطالب مرتبط با ترکیه