مارماریس | جاذبه گردشگری | هیداس مارماریس از جاذبه های ترکیه

خرابه های باروی هیداس که قدمت آن دوران هلنی برمیگردد از بهترین جاذبه های گردشگری مارماریس است. این خرابه ها در 35 کیلومتری مارماریس در امتداد جاده ارین بایباسیون قرار دارد. در جنوب این خرابه ها یک آرامگاه دیده میشود. در 3 کیلومتری هیداس نیز یک برج نگهبانی ساحلی و چند گور که در روی این برج قرار دارد. قصبه باستانی هیداس در تفریحگاه سلیمیه واقع در شمال جزیره بوزبورون قرار دارد و یکی دیگر از جاذبه های ترکیه و دیدنیهای مارماریس ترکیهبه شمار میرود.مارماریس | جاذبه گردشگری | هیداس مارماریس از جاذبه های ترکیه

دیگر مطالب مرتبط با ترکیه