مارماریس | جاذبه گردشگری | موزه مارماریس از دیدنیهای ترکیه

موزه مارماریس که در داخل قلعه واقع در پشت بندر کشتی های تفریحی قرار دارد، با بازسازی قلعه در بین سالهای 90-1980 در سال 1991 برای بازدید عموم آماده و افتتاح شده است و از بهترین دیدنیهای ترکیه و جاذبه های گردشگری مارماریس به شمار میرود. هفت گالری در داخل قلعه وجود دارد، دو تا از این گالری ها به عنوان انبار استفاده می شود. یک گالری مربوط به قطعات باستان شناسی و سالن هنر است. گالری دیگر مربوط به سالن قوم نگارانه است که به عنوان ترک خانه سازمان یافته است. گالری دیگر به عنوان اتاق فرمانده قلعه سازماندهی شده است. همچنین یک سالن نمایشگاه در این موزه وجود دارد. در حیاط نیز انواع مختلفی از آثار سنگی وجود دارد. این موزه یکی دیگر از جاذبه های ترکیه و دیدنیهای مارماریس ترکیه میباشد.مارماریس | جاذبه گردشگری | موزه مارماریس از دیدنیهای ترکیه مارماریس | جاذبه گردشگری | موزه مارماریس از دیدنیهای ترکیه مارماریس | جاذبه گردشگری | موزه مارماریس از دیدنیهای ترکیه

دیگر مطالب مرتبط با ترکیه