مارماریس | جاذبه گردشگری | مسجد ابراهیم آقا مارماریس از دیدنیهای ترکیه

مسجد ابراهیم آقا توسط ابراهیم آقا در سال 1789 در منطقه کمرالتی ساخته شده است که یکی از بهترین دیدنیهای ترکیه و جاذبه های گردشگری مارماریس به شمار میرود. قابل توجه ترین ویژگی این مسجد معماری گنبد بزرگش میباشد که یکی دیگر از دیدنیهای مارماریس ترکیه به حساب میاید.مارماریس | جاذبه گردشگری | مسجد ابراهیم آقا مارماریس از دیدنیهای ترکیه مارماریس | جاذبه گردشگری | مسجد ابراهیم آقا مارماریس از دیدنیهای ترکیه

دیگر مطالب مرتبط با ترکیه