مارماریس | جاذبه گردشگری | لوریما مارماریس از جاذبه های ترکیه

لوریما در منطقه ای که قبلا بنام توپخانه نامیده میشد، ساخته شده است و اکنون در منتهی الیه جنوب غربی شبه جزیره بوزبورون قرار دارد که از بهترین دیدنیهای ترکیه و جاذبه های گردشگری مارماریس به شمار میرود. جالب ترین بنا در محوطه مسکونی استحکاماتی است که بروی بورونباشی واقع شده و بخوبی حفاظت گردیده می باشد. در این استحکامات که در کناره جزیره رودوس و از سنگهای تراشیده شده منظم ساخته شده 9 برج مربعی وجود دارد. امروزه فقط برج شمالی آن قابل مشاهده است. لوریما یکی دیگر از دیدنیهای مارماریس ترکیه به حساب میاید.مارماریس | جاذبه گردشگری | لوریما مارماریس از جاذبه های ترکیه مارماریس | جاذبه گردشگری | لوریما مارماریس از جاذبه های ترکیه مارماریس | جاذبه گردشگری | لوریما مارماریس از جاذبه های ترکیه

دیگر مطالب مرتبط با ترکیه