مارماریس | جاذبه گردشگری | غار فوسفورلو مارماریس از بهترین دیدنیهای ترکیه

غار فوسفورلو یکی دیگر از جاذبه های ترکیه و دیدنیهای مارماریس ترکیه به شما میرود. این غار طبیعی یک نقطه توقف عالی است برای تورهای قایقرانی که به کوملوبوک و تورنوک میرود. آب تمیز و سبز دریا ایده آل برای شنا کردن است. این غار از بهترین جاذبه های گردشگری مارماریس میباشد.مارماریس | جاذبه گردشگری | غار فوسفورلو مارماریس از بهترین دیدنیهای ترکیه مارماریس | جاذبه گردشگری | غار فوسفورلو مارماریس از بهترین دیدنیهای ترکیه

دیگر مطالب مرتبط با ترکیه