مارماریس | جاذبه گردشگری | جزیره کلئوپاترا مارماریس از جاذبه های ترکیه

جزیره کلئوپاترا (کاخ) و یا جزایر شهری, جزیره میانی و جزیره کوچکی می باشد که از بهترین دیدنیهای ترکیه و جاذبه های گردشگری مارماریس به شمار میرود. در جزیره کلئوپاترا (کاخ) که از دوران روم بجای مانده تفریحگاه قدیمی دیده میشود. از دور دست ها نیز خرابه های حصارها بسهولت دیده میشود. در گردشگاه سمت شمال غربی جزیره، یک پلاژ جالب وجود دارد که بنا به روایاتی محل شنا کردن کلئوپاترا و مارک آنتونیوس بوده است. طبق افسانه ها این پلاژ کوچک شن های ساحل آن بوسیله کشتی از آفریقا آورده شده است. طبق روایات این شن هم اکنون فقط در مصر دیده می شود. خرابه های بناهای محصور با حصارها که در بخش شرقی جزیره کاخ قرار دارد متعلق به دوره روم می باشد. بنای تئاتر کوچک وضعیتی بهتر از سایر دارد. بروی پایه های پرستشگاه آپولون متعلق به درها ساخته شده در قرون بعدی یک معبد مسیحی ساخته شده است. در سمت غربی جزیره کاخ یک آگورا وجود دارد. طبق بعضی کتیبه ها در این محل جشنواره دو میدانی به افتخار آپولون برگزار می شده است. آثار نکروپول جزیره کوچک و سر ستونها نیز قابل مشاهده است. این جزیره یکی دیگر از جاذبه های ترکیه و دیدنیهای مارماریس ترکیه به شمار میرود.مارماریس | جاذبه گردشگری | جزیره کلئوپاترا مارماریس از جاذبه های ترکیه مارماریس | جاذبه گردشگری | جزیره کلئوپاترا مارماریس از جاذبه های ترکیه مارماریس | جاذبه گردشگری | جزیره کلئوپاترا مارماریس از جاذبه های ترکیه

دیگر مطالب مرتبط با ترکیه