مارماریس | جاذبه گردشگری | آموس مارماریس از دیدنیهای ترکیه

ویرانه های باستانی آموس از آسارجیک تپه، واقع در شمال غرب خلیج کوملوبوک در دسترس است که از بهترین جاذبه های گردشگری مارماریس میباشد. قدمت آموس به دوره هلنی برمیگردد و یکی دیگر از جاذبه های ترکیه و دیدنیهای مارماریس ترکیه است. آمفوس از یک سالن آمفی تئاتر در دامنه کوه، یک معبد و مجسمه تشکیل شده است. این آمفی تئاتر در شرایط خوبی قرار داشت با مساحت و صندلی زیاد، دیوارهای جانبی و سه اتاق صحنه. اطراف آموس توسط باروهایی که قدمت آن به همان زمان برمیگردد، احاطه شده. کاوش و حفاری در سال 1948 توسط پروفسور بیین نشان داد چهار کتیبه که سه قرارداد اجاره در آن ذکر شده و قدمت آن به 200 سال قبل از میلاد بر میگردد از برترین دیدنیهای ترکیه است.مارماریس | جاذبه گردشگری | آموس مارماریس از دیدنیهای ترکیه مارماریس | جاذبه گردشگری | آموس مارماریس از دیدنیهای ترکیه مارماریس | جاذبه گردشگری | آموس مارماریس از دیدنیهای ترکیه مارماریس | جاذبه گردشگری | آموس مارماریس از دیدنیهای ترکیه

دیگر مطالب مرتبط با ترکیه