قلعه کلات

این قلعه در شمال شهر اهرم واقع شده و به زائر خضر خان تنگستانی منسوب است . قلعه در زمان حمله انگلستان به ایران مورد استفاده قرار گرفته و جای اصابت گلوله توپ بر برج غربی آن هنوز هم باقی است . همچنین در همین قلعه اسرای انگلیسی نگهداری می شده اند . قلعه مشتمل بر چهار برج و بارو و قلعه میانی است و دارای تاسیسات خصوصی برای ساکنین قلعه می باشد . ساختمان قلعه از خشت خام و گل ساخته شده است.قلعه کلات 0
قلعه کلات 1
قلعه کلات 2
قلعه کلات 3
قلعه کلات 4
قلعه کلات 5
قلعه کلات 6
قلعه کلات 7
قلعه کلات 8

دیگر مطالب مرتبط با بوشهر