جاذبه های طبیعی مراغه

آب های معدنی در اطراف شهر مراغه و در مناطق روستایی آب‌های گرم و سرد معدنی وجود دارند که مشهورترین آنها بدین شرح‌اند: شور سو در جنوب مراغه و در روستای ورجوی واقع است. آب این چشمه دارای مقدار فراوان گاز کربنیک است. چشمه گشایش ساری سو در ۴ کیلومتری جنوب مراغه و در مسیر روستای ورجوی قرار دارد.جاذبه های طبیعی مراغه 0
جاذبه های طبیعی مراغه 1
جاذبه های طبیعی مراغه 2
جاذبه های طبیعی مراغه 3

دیگر مطالب مرتبط با آذربایجان شرقی