باغ دولت آباد

محمد تقی خان مشهور به خان بزرگ ( ۱۲۰۲-۱۲۱۳ ق ) که سر سلسله خانهای یزد در زمان زندیه بود ابتدا قناتی با نام دولت آباد به وجود آورد و پس از آن عمارت باغ دولت آباد را در امتداد آن احداث کرد . این ساختمان محل اقامت این حاکم مقتدر نیز بود . این بنا مجموعه ای از چندین عمارت شامل : هشتی و بادگیر – بهشت آیین – تالار آیینه – سر در اصلی و سر در جنوبی است . فضای سبز این باغ شامل : درختان کاج – سرو – گل سرخ محمدی – درختان میوه به خصوص انگور و انار است . چشم گیرترین ویژگی این بنا بادگیر ۸/۳۳ متری آن است که بلندترین بادگیر جهان محسوب می شود .باغ دولت آباد 0
باغ دولت آباد 1

دیگر مطالب مرتبط با یزد