آتن | مرکز خرید | میدان سینتاگما آتن یکی از بهترین دیدنیهای یونان

میدان سینتاگما یکی از دیدنیهای آتن در مرکز شهر قرار دارد. میدان سینتاگما محل برگزاری بسیاری از رویدادهای سیاسی میباشد و بیشتر سایت های تاریخی آتن در چند قدمی آن قرار گرفته اند. این میدان ساختمان هایی همچون پارلمان یونان و هتل بازسازی شده گرند برتان را در برمیگیرد. سربازانی که یونیفورم های مخصوص به تن دارند هر یک ساعت شیفتشان را تغییر میدهند و دیدن این تغییر شیفت خالی از لطف نیست. میدان سینتاگما یکی از جاذبه های گردشگری آتن و دیدنیهای یونان است.آتن | مرکز خرید | میدان سینتاگما آتن یکی از بهترین دیدنیهای یونان آتن | مرکز خرید | میدان سینتاگما آتن یکی از بهترین دیدنیهای یونان آتن | مرکز خرید | میدان سینتاگما آتن یکی از بهترین دیدنیهای یونان آتن | مرکز خرید | میدان سینتاگما آتن یکی از بهترین دیدنیهای یونان

دیگر مطالب مرتبط با یونان