آتن | مرکز خرید | خیابان موناستریاکی آتن یونان + عکس

خیابان موناستریاکی یکی از مراکز خرید در آتن به شمار میرود. در این خیابان اکثر برندهای معروف دنیا در فروشگاههای شیک و مدرن ارائه می شود. همچنین بازارهای در این خیابان وجود دارد که برای خرید سوغاتی بسیار مناسب اند. این خیابان در منطقه پلاکای یونان یکی از بهترین مراکز خرید یونان و مراکز خرید آتن میباشد.آتن | مرکز خرید | خیابان موناستریاکی آتن یونان + عکس آتن | مرکز خرید | خیابان موناستریاکی آتن یونان + عکس آتن | مرکز خرید | خیابان موناستریاکی آتن یونان + عکس

دیگر مطالب مرتبط با یونان