آتن | مرکز خرید | خیابان ارمو آتن یونان + عکس

خیابان ارمو یکی از مراکز خرید در آتن دارای فروشگاههای لوازم موسیقی، بوتیک ها با انواع کالاهای لوکس و مغازه های کفش و کیف میباشد. انواع فروشگاههای لوکس با انواع برندها در این خیابان شعبه دارند. این خیابان از بهترین مراکز خرید آتن و مراکز خرید یونان به شمار میرود.آتن | مرکز خرید | خیابان ارمو آتن یونان + عکس آتن | مرکز خرید | خیابان ارمو آتن یونان + عکس آتن | مرکز خرید | خیابان ارمو آتن یونان + عکس

دیگر مطالب مرتبط با یونان