آتن | جاذبه گردشگری | کاخ زاپیو آتن یکی از دیدنیهای یونان

کاخ زاپیو یکی از دیدنیهای آتن را برادران "زاپاس" در اواخر قرن 19 به فرم معماری کلاسیک یونانی به خرج خود ساختند. هم اکنون به خاطر تنوع درختان به باغ ملی آتن هم معروف شده است. دوطرف ورودی کاخ مجسمه برادران زاپاس قرار دارد. داخل سالن گرد و شبیه استیل ساختمانهای قدیم یونانیست. ستونها به شکل معماری یونیک و 24 شیاره هستند که تمام آنها با سنگ مرمر ساخه شده اند. در حال حاضر به عنوان سالن کنفرانس و هتل مهمانان عالی مقام خارجی استفاده میشود. در واقع به نوعی رسمی ترین مکان سخنرانیهای سیاسی یونان محسوب میشود. کاخ زاپیو یکی از جاذبه های گردشگری آتن و دیدنیهای یونان به شمار میرود.آتن | جاذبه گردشگری | کاخ زاپیو آتن یکی از دیدنیهای یونان آتن | جاذبه گردشگری | کاخ زاپیو آتن یکی از دیدنیهای یونان آتن | جاذبه گردشگری | کاخ زاپیو آتن یکی از دیدنیهای یونان آتن | جاذبه گردشگری | کاخ زاپیو آتن یکی از دیدنیهای یونان

دیگر مطالب مرتبط با یونان