آتن | جاذبه گردشگری | موزه جنگ آتن یکی از دیدنیهای یونان

موزه جنگ یکی از دیدنیهای آتن در خیابان واسیلیا سوفیا کنار میدان سینتاگما واقع شده. این موزه در تاریخ 18 جولای سال 1975 تاسیس شده و هدف این موزه از آثار سلاح و تحقیقات مرتبط با آن در تاریخ جنگ است. مجموعه موزه شامل مجموعه ای از سلاح های ارتش یونان، با آثار مکشوفه از تمدن های دیگر مانند چین باستان و ژاپن باستان. در حیاط موزه هواپیماهای جنگی قدیمی قرار دارند. موزه جنگ آتن یکی از جاذبه های گردشگری آتن و دیدنیهای یونان به شمار میرود.آتن | جاذبه گردشگری | موزه جنگ آتن یکی از دیدنیهای یونان آتن | جاذبه گردشگری | موزه جنگ آتن یکی از دیدنیهای یونان آتن | جاذبه گردشگری | موزه جنگ آتن یکی از دیدنیهای یونان آتن | جاذبه گردشگری | موزه جنگ آتن یکی از دیدنیهای یونان

دیگر مطالب مرتبط با یونان