آتن | جاذبه گردشگری | مجسمه دونده آتن یکی از دیدنیهای یونان

مجسمه دونده یکی از دیدنیهای آتن مجسمه معروفی است که در خیابان واسیلیا سوفیا و درست رو به هتل هیلتون قرار دارد. این مجسمه ساخته هنرمند یونانی به نام کاستاس واروتسوس هست که در طی 6 سال از 1988 تا 1994 ساخته شد و نمادی از سرعت بشر امروز است. مجسمه که با چند تن شیشه شکسته ساخته شده تداعی گر مردی است که به سرعت در حال دویدن است. وقتی شی ای با سرعت از مقابل چشم بیننده بگذرد به صورت کشیده دیده میشود. کشیدگی این مجسمه هم نمایانگر سرعت دونده آن است. تمام مجسمه با قطعات شکسته و کوچک شیشه ایجاد شده. مجسمه دونده یکی از کارهای ماندگار و قابل بحث در هنر پست مدرن به شمار میاید و یکی از بهترین دیدنیهای یونان و جاذبه های گردشگری آتن میباشد.آتن | جاذبه گردشگری | مجسمه دونده آتن یکی از دیدنیهای یونان آتن | جاذبه گردشگری | مجسمه دونده آتن یکی از دیدنیهای یونان آتن | جاذبه گردشگری | مجسمه دونده آتن یکی از دیدنیهای یونان

دیگر مطالب مرتبط با یونان