آتن | جاذبه گردشگری | شهر المپیا آتن | یونان

شهر المپیا یکی از دیدنیهای آتن در یکصد و پنجاه کیلومتری غرب آتن قرار دارد. شهری که جایگاه اولیه بازیهای المپیک بوده و اصلا نام این بازیها از آن گرفته شده است. در ارزش و مقام بازیهای المپیک در ایام باستان همین بس که در مدت بازیها جنگها متوقف می شد و ورزشکاران از آسیا صغیر، سوریه، مصر و .. برای مسابقه و پرستش زئوس به شهر المپیا می آمدند. تقریباً 3000 سال پیش در المپیا مرکز مذهبی یونان باستان زئوس پادشاه خدایان را می پرستیدند و در زمان های مشخص به افتخار او جشن هایی برپا می کردند. در این جشن ها مسابقات ورزشی هم انجام می شد. تا آنجا که در تاریخ ثبت شده، نخستین بازی های المپیک حدود 2800 سال قبل برگزار شده است. به مدت 1100 سال بازی ها هر سال انجام می شد آنگاه برگزاری مسابقات به چهار سال یک بار کاهش یافت. امروزه از آن محل قدیم بازیها تنها ویرانه ای باقی مانده است. شهر المپیا یکی از بهترین جاذبه های گردشگری آتن و دیدنیهای یونان به شمار میرود.آتن | جاذبه گردشگری | شهر المپیا آتن یکی از جاذبه های دیدنی یونان آتن | جاذبه گردشگری | شهر المپیا آتن یکی از جاذبه های دیدنی یونان آتن | جاذبه گردشگری | شهر المپیا آتن یکی از جاذبه های دیدنی یونان آتن | جاذبه گردشگری | شهر المپیا آتن یکی از جاذبه های دیدنی یونان آتن | جاذبه گردشگری | شهر المپیا آتن یکی از جاذبه های دیدنی یونان

دیگر مطالب مرتبط با یونان