آتن | جاذبه گردشگری | دریای اژه آتن از جاذبه های یونان

دریای اژه یکی از دیدنیهای آتن است که در کتابهای جفرافیا راجع به آن بسیار خواندیم. اژه نام یکی از شاهانی بوده که در دوره ای در اینجا سکونت داشته است. روزی از روزها میبیند که کشتیهای پسرش که برای جنگ رفته بودند در حال برگشت به اینجا هستند. از بالای این کوه به نظاره پهلو گرفتن کشتیها مینشیند و میبیند بالای کشتی پسرش یک پرچم سیاه زده شده است. در آن زمان رسم بود که اگر صاحب یک کشتی و یا ناخدای آن در طول سفر دریایی کشته میشد بر بالای کشتی یک پرچم سیاه به اهتزاز در میامد. پادشاه تا چشمش به پرچم سیاه میفتد از غصه مرگ پسر خود را از بالای این کوه به دریا میفکند و کشته میشود. غافل از اینکه پسر زنده است و فراموش کرده پرچم سیاه را پایین بیاورد و پرچم سفید را بالا ببرد. از آن به بعد این دریا به احترام آن پادشاه "اژه" نامیده میشود. دریای اژه با سواحل زیبا و رنگ آبی دریایش یکی از جاذبه های گردشگری آتن و دیدنیهای یونان به شمار میرود.آتن | جاذبه گردشگری | دریای اژه آتن از جاذبه های یونان آتن | جاذبه گردشگری | دریای اژه آتن از جاذبه های یونان آتن | جاذبه گردشگری | دریای اژه آتن از جاذبه های یونان

دیگر مطالب مرتبط با یونان