آتن | جاذبه گردشگری | الویسیس آتن | یونان

الویسیس یکی از دیدنیهای آتن یا الفسینا، بعنوان یک شهر صنعتی در یونان باستان شناخته میشد و یکی از مقدس ترین مکانها در حال حاضر در یونان میباشد. نیایش الویسینیا رویداد بزرگ مذهبی، هر سپتامبر به منظور درخواست الهه دیمتر برای برداشت بیشتر محصول برگزار میشد. در این نیایشگاه، نمازگزاران در صفوف منظم از آتن خارج و جاده مقدس ایرادوس را به مسافت 30 کیلومتر با پای پیاده دنبال میکنند. در این جایگاه مقدس با ویژگی های باستان شناسی موزه ای با مجموعه ای از مجسمه و سفال وجود دارد. الویسیس یکی از جاذبه های گردشگری آتن و دیدنیهای یونان به شمار میرود.آتن | جاذبه گردشگری | الویسیس آتن یکی از جاذبه های دیدنی یونان آتن | جاذبه گردشگری | الویسیس آتن یکی از جاذبه های دیدنی یونان آتن | جاذبه گردشگری | الویسیس آتن یکی از جاذبه های دیدنی یونان آتن | جاذبه گردشگری | الویسیس آتن یکی از جاذبه های دیدنی یونان آتن | جاذبه گردشگری | الویسیس آتن یکی از جاذبه های دیدنی یونان

دیگر مطالب مرتبط با یونان