معرفی هند

سرزمین هند پیشینه تاریخی بسیار طولانی دارد و از سالیان بسیار دور و از بیش از ۵۵ هزار سال پیش انسان‌های مدرن امروزی در این سرزمین می‌زیسته‌اند. حضور آریایی‌ها در این سرزمین با تاثیراتی از جنبه‌های مختلف فرهنگی، دینی و... همراه بوده است و امپراطوری‌های این کشور از پادشاهان ایرانی بخصوص هخامنشیان بسیار الهام گرفته‌اند به طوری که پیکره‌ی چهار شیر که نماد ملی این کشور است بسیار الهام گرفته از معماری تخت جمشید است. این کشور سال‌ها تحت سلطه‌ی پادشاهان فارسی زبان، پرتغالی، فرانسوی و بریتانیایی بوده است که در این میان انگلیسی‌ها آخرین استعمارگران در این سرزمین بودند و سرانجام پس از حدود یک قرن انگلیس از این کشور خارج شد و در سال ۱۹۵۰ هند رسما به استقلال دست یافت. در طول تاریخ کهن این سرزمین، بناهای تاریخی بسیاری توسط پادشاهان هندی و دیگر کشورهای استعمارگر هند در این سرزمین بنا شده است. تاج محل با معماری بسیار زیبا از مشهورترین بناهای ساخته شده در هند است که توسط شاه جهان و با معماری ایرانی بنا شده است. بنای یادبود ویکتوریا که توسط انگلیسی‌ها ساخته شده است، هوامحل که به قصر بادها نیز شهرت دارد، بسیاری بناهای تاریخی دیگر و معابد تاریخی در شهرهای این کشور از جمله بریهادیشوارا، ماهابودهی و‌... از جاذبه‌های تارخی این کشور برای گردشگران است.

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5