معرفی ارمنستان

تاریخ ارمنستان به سه هزار سال پیش از میلاد مسیح می‌رسد .نام بومی این کشور در زبان ارمنی نیز هایک بوده که بعدها در زمان تسلط ایران بر آن، «هایستان» نامیده شد. روزگاری این کشور بر تمام مناطق بین دریای خزر و دریای سیاه حکمرانی می‌کرد درحالی‌که دین مردم زرتشتی بود و فرهنگی غنی و پربار آن، موجب توسعه و پیشرفت می‌شد اما پس از پذیرفتن مسیحیت و تحولات کشورها و امپراطوری‌های منطقه، بتدریج از قدرت و نفوذ آن کاسته شده و مرزهای آن محدودتر گشت. در دوران صفویه، ارمنستان که جزئی از خاک ایران بود، چندین بار توسط قوای عثمانی فتح شد تا اینکه شهرهایی چون ارزروم، سیواس و وان از آن جدا شده و تحت حاکمیت عثمانی‌ها و سپس ترکیه درآمد. بعدها در اثر پیمان‌هایی چون گلستان و ترکمنچای به طور کلی از ایران جدا شده و ضمیمه خاک روسیه شد و از سال ۱۹۲۰ تحت عنوان جمهوری سوسیالیستی ارمنستان به عنوان یکی از ۱۵ جمهوری تشکیل‌دهنده اتحاد جماهیر شوروی شناخته شد. ارمنستان فعلی در سال ۱۹۹۰ و پس از فروپاشی شوروی، استقلال یافت.

  1. 1
  2. 2
  1. 1
  2. 2